Caption

بفرست براش🥲🕊 ••• مگه میشه تو رو داشت تو رو دید، با تو حرف زد و بهشت رو روی زمین احساس نکرد؟ بخدا بهشت همین جاست همین نقطه ای که من هستم همین جایی که تو میخندی ━━━━┈┈┈𔘓┈┈┈━━━━ نظرتون در مورد این آهنگ چیه؟ 1میپسندم 2نمیپسندم ━━━━┈┈┈𔘓┈┈┈━━━━ #موزیک#آهنگ#موزیک_ویدئو#آهنگ_عاشقانه#موزیک_احساسی#ویدئو#کنسرت#راغب

Hashtags

#موزیک #آهنگ #موزیک_ویدئو #آهنگ_عاشقانه #موزیک_احساسی #ویدئو #کنسرت #راغب