Caption

Follow @davanagere_saidharbar Sri Sai Kartheekothsava #karthikadeepothsava Glimpse-1 #reels #viral #viralvideos #guru #maharashtra #karnataka #andhrapradesh #tamilnadu #saibaba #blessings #sai #davanagere #saibabaofshirdi #grace #devotional #devotion #tradition #thursday #throwbackthursday #deepavali #diwali #diya #instagram

Hashtags

#karthikadeepothsava #reels #viral #viralvideos #guru #maharashtra #karnataka #andhrapradesh #tamilnadu #saibaba #blessings #sai #davanagere #saibabaofshirdi #grace #devotional #devotion #tradition #thursday #throwbackthursday #deepavali #diwali #diya #instagram