Caption

🎶☔ من، شاخه عشق را جدا کردم🥀  در زمین دفن کردم ، آن را!  نگاه کن  باغ من پر از شکوفه است!  عشق را نمی توان از بین برد  حتی اگر در زمین دفنش کنی  دوباره رشد می کند ! @boro2music . #محسن_لرستانی #دلتنگی #تکست #موزیک_ویدئو #دپ

Hashtags

#محسن_لرستانی #دلتنگی #تکست #موزیک_ویدئو #دپ