Caption

پنجشنبه است یادی کنیم از مسافرانی که روزی در کنارمان بودند و اکنون فقط یاد و خاطرشان در دلمان باقیست با فاتحه وصلوات روحشان را شاد کنیم @madarane_beheshti1 #پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان #پنجشنبه_های_دلتنگی #پنجشنبه #صلوات

Hashtags

#پنجشنبه_و_یاد_درگذشتگان #پنجشنبه_های_دلتنگی #پنجشنبه #صلوات