Caption

#نماهنگ_جدید #حسرت_ حرم #بهنام_تخت_مینا_تبریزی #شهروزحبیبی #افشین_آذری #تراکتورسازی #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد_کا

Hashtags

#نماهنگ_جدید #حسرت_ #بهنام_تخت_مینا_تبریزی #شهروزحبیبی #افشین_آذری #تراکتورسازی #تهران_ساری_رشت_گرگان_مشهد_بیرجند_زاهدان_تبریز_اردبیل_ارومیه_سنندج_کرمانشاه_ایلام_اهواز_بوشهر_خرمآباد_یاسوج_شهرکرد_اصفهان_همدان_زنجان_قزوین_اراک_یزد_کا