Caption

Artikel 27 lid 1 Wetboek van Strafvordering Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit #politieacademie #politie #PO21 #reels Verdachte situatie of een verdachte volgens artikel 27 Sv? Bel in beide gevallen altijd de politie zodat zij een beoordeling kunnen maken.

Hashtags

#politieacademie #politie #PO21 #reels