Caption

Ha dayro . . Follow now➡️@santvani._.dayro #santvani #dayro #bhajan #santvanidayro #santvanidayrorukhadmoj #kirtidangadhvi #mayabhaiahir #rajbhagadhvi #devayatkhavad #devrajgadhvi #pareshdangadhvi #kinjaldave #alpapatel #urvashiradadiya #apexapandiyaofficial #gopalsadhu #brijrajgadhvi #jigneshbarot #truptigadhvi #vanitapatel #gitabenrabari #viveksanchala #hiteshantala #ghnshyamlakhani #sukhdevdhameliya #sairamdave #muktidangadhvi

Hashtags

#santvani #dayro #bhajan #santvanidayro #santvanidayrorukhadmoj #kirtidangadhvi #mayabhaiahir #rajbhagadhvi #devayatkhavad #devrajgadhvi #pareshdangadhvi #kinjaldave #alpapatel #urvashiradadiya #apexapandiyaofficial #gopalsadhu #brijrajgadhvi #jigneshbarot #truptigadhvi #vanitapatel #gitabenrabari #viveksanchala #hiteshantala #ghnshyamlakhani #sukhdevdhameliya #sairamdave #muktidangadhvi