Caption

Follow @itoushi_sae & @ranze_kurona tags: 🏷️ #bluelock #bluelockmanga #ブルーロック #rensukekunigami #kunigamirensuke #isagiyoichi #yoichiisagi #bachirameguru #megurubachira #chigirihyoma #hyomachigiri #isagi #yoichi #kunigami #bachira #meguru #chigiri #itoshirin #rinitoshi #aoashi #anime #naruto #onepiece #demonslayer #attackontitan #chainsawman #jujutsukaisen

Hashtags

#bluelock #bluelockmanga #ブルーロック #rensukekunigami #kunigamirensuke #isagiyoichi #yoichiisagi #bachirameguru #megurubachira #chigirihyoma #hyomachigiri #isagi #yoichi #kunigami #bachira #meguru #chigiri #itoshirin #rinitoshi #aoashi #anime #naruto #onepiece #demonslayer #attackontitan #chainsawman #jujutsukaisen