Caption

Artikel 56 lid 4 Sv. De overige opsporingsambtenaren zijn bevoegd den aangehoudene tegen wien ernstige bezwaren bestaan, aan zijne kleeding te onderzoeken. #politieacademie #PO21 #politie

Hashtags

#politieacademie #PO21 #politie