Caption

در جواب دختر قاسم و کسانیکه هنوز فکر میکنن ملت فقط به خاطر برداشتن حجاب جانشان را جلو گلوله سرکوبگران علی درمانده میزارند . #مهسا_امینی #نیکا_شاکرمی #خدانور_لجعی #ایران #زن زندگی ازادی #مرد میهن ابادی

Hashtags

#مهسا_امینی #نیکا_شاکرمی #خدانور_لجعی #ایران #زن #مرد