Caption

. श्री महालक्ष्मी प्रसन्न पद्मासनस्थिते देवी परब्रम्हस्वरूपिणी । परमेशि जगन्मातर्र महालक्ष्मी नमोस्तूते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते । जगत्स्थिते जगन्मार्त महालक्ष्मी नमोस्तूते . ॐ श्री महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ ।। 🌹🙏 #margashishpuja #margashishgurvar #udhyapan #shreemahalaxmiprassanna

Hashtags

#margashishpuja #margashishgurvar #udhyapan #shreemahalaxmiprassanna