Caption

قضاوت با خودتون ببینید چی میگه واقعا من موندم چرا انقد عرب پرستن خدا روزی رو بیاره که مردم خودمون بپرستید #ایران🇮🇷 #اعتراضات_سراسری #مهساامینی #خدانور_لجعی #علی_کریمی #کوروش_بزرگ #تخت_جمشید #آزادی #وطن

Hashtags

#ایران🇮🇷 #اعتراضات_سراسری #مهساامینی #خدانور_لجعی #علی_کریمی #کوروش_بزرگ #تخت_جمشید #آزادی #وطن