Caption

برای کمی حال خوب..🤍🕊🇮🇷 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #غریبه#غریبه_آشنا#گوگوش#گوگوش_#گوگوش_قدیمیها#گوگوش_ازقدیما#جاده_#جاده#برای#آزادی#ایران#حال_خوب#googoosh #قدیما#روزای_خوب#چهرازی#خیابون#ابری#عاشقانه#پنجشنبه#شهر

Hashtags

#غریبه #غریبه_آشنا #گوگوش #گوگوش_ #گوگوش_قدیمیها #گوگوش_ازقدیما #جاده_ #جاده #برای #آزادی #ایران #حال_خوب #googoosh #قدیما #روزای_خوب #چهرازی #خیابون #ابری #عاشقانه #پنجشنبه #شهر