Caption

آغوش رایگان (بهنام) یه سندرومی داون بامزه در مهاباد😍✌🏻 #آغوش_رایگان #علی_کریمی #مهاباد #برای #اكسبلور #مهسا_امینی

Hashtags

#آغوش_رایگان #علی_کریمی #مهاباد #برای #اكسبلور #مهسا_امینی