Caption

آقای گزارشگر‌ حداقل نصفشو قبول کن برای ضدعفونی درست کرده یکم سعی کن مثبت اندیش باشی🤣🤣🤣شرابا رو هم‌ برای درمان معده ی بیمارا درست کرده😃 @illegal.facts @illegal.facts @illegal.facts #الکل #شراب #عرق_سگی #معتادانمیگیرن #کرونا #بیماری #مریضی #ضدعفونی #گزارش #خبر #شوخی #خنده #طنز #جالب #حاضرجوابی

Hashtags

#الکل #شراب #عرق_سگی #معتادانمیگیرن #کرونا #بیماری #مریضی #ضدعفونی #گزارش #خبر #شوخی #خنده #طنز #جالب #حاضرجوابی