Caption

این عکس را هم بر جلد کتاب "روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه" به سعی عبدالحسین نوایی و الهام ملک زاده آورده اند تا حضور شاه در محیط اروپا را القا کند. ■ناصر الدین یک عکس درست و حسابی مستند از سفرهای خارجی اش ندارد. یک عکس دارد با نیم تنه زنانه و کفش پاشنه بلند که مشخص است یک عکس تبلیغاتی مد لباس را اصلاح کرده اند. و جالب تر از همه روی گلدان نشسته است ‌ ‌ ‌ #ناصر_پور_پیرار #ناصر_پورپیرار #ناصرپورپیرار #قاجار #ناصرالدین_شاه #عباس_امانت #حسن_اعظام_قدسی

Hashtags

#ناصر_پور_پیرار #ناصر_پورپیرار #ناصرپورپیرار #قاجار #ناصرالدین_شاه #عباس_امانت #حسن_اعظام_قدسی