Caption

اگرچه دوریم از وطن، پشت شماییم هموطن. #مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #آزادی

Hashtags

#مهسا_امینی #اعتراضات_سراسری #اعتصابات_سراسری #نه_به_جمهوری_اسلامی #زن_زندگی_آزادی #آزادی